Górna część Starego Miasta

Drugie centrum średniowiecznego miasta, a w czasach panowania pruskiego – wizytówka miasta.

 

  • FONTANNA Z ORŁEM

Od niej swą nazwę wziął Plac Orła Białego. Barokowa.

 

  • PAŁAC POD GLOBUSEM

Barokowy.

Wcześniej rezydencja prezydenta Prowincji Pomorskiej.

Miejsce urodzenia Zofii von Wurttemberg, żony cara Pawła I – Marii Fiodorowny.

Paweł I był synem carycy Katarzyny II, urodzonej także w Szczecinie.

Obecnie siedziba Akademii Sztuki.

 

  • PAŁAC VELTHUSENA

Wystrój jego elewacji jest najdoskonalszym w Szczecinie przykładem architektury przełomu baroku i klasycyzmu.

Obecnie Zespół Szkół Muzycznych.

 

  • PAŁAC SEJMU STANÓW POMORSKICH

Barokowa budowla służyła jako miejsce obrad samorządowych prowincji pomorskiej i jako rezydencja króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I na czas wizyt w Szczecinie.

Obecnie Muzeum Narodowe Pomorza Zachodniego.

(Czartek – wstęp wolny)

 

Wystawy:

1. Złoty wiek Pomorza

Sztuka na dworze książąt pomorskich w XVI i początkach XVII wieku (nowoczesna infastruktura wystawiennicza).

Jest ona świadectwem niezwykłego znaczenia rodu Gryfitów, którzy swój autorytet opierali nie na sile militarnej, lecz na demonstrowaniu fundacji artystycznych.

2. Sztuka romańska na Pomorzu (XIII-XIV wiek)

3. Sztuka gotycka (XIV-XVI wiek)

4. Pomorska sztuka sakralna (XVI-XVII wiek)

 

  • KATEDRA ŚW, JAKUBA

Pochodzi z 1187 r.

Kaplice z początku XV w. Henryka Brunsberga z zachowanymi bogatymi ornamentami z glazurowanych kształtek.

Na szczególną uwagę zasługują:

– tryptyk z Ciećmierza z XIV w.,

– Pieta z Lubniewic z XV w.,

– pod ołtarzem umieszczono relikwiarz ze szczątkami św. Ottona – apostoła Pomorza, który dokonał chrystianizacji w 1124 roku.

Na 110 metrowej wieża katedry udostępniono tarasy widokowe.

Obok wikarówka – najstarszy mieszkalny budynek z oryginalną ścianą z XIV wieku.